Poštna ulica 1,
2000 Maribor
t: +386 (0)591 43576
e: hello@fudo.si

Odpiralni čas:
PON-ČET 09:00 – 23:00
PET-SOB 09:00 – 24:00
NEDELJA IN PRAZNIKI ZAPRTO

  /  Pogoji nagradne igre

Pogoji poslovanja in pravila nagradne igre

Organizator nagradne igre FUDO VEČERJA ZA DVA (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje PIMENT R d.o.o. (v nadaljevanju: organizator, Cesta v Rošpoh 22, 2315 Kamnica.
Namen nagradne igre je promocija podjetja PIMENT R d.o.o.. V nagradni
igri sodelujoči sodelujejo v žrebu nagrad, predstavljenih v nadaljevanju Splošnih pogojev sodelovanja in pravil
nagradne igre. Pri nagradnih igrah Facebook in
Instagram na noben način nista sponzorja, v njej ne sodelujeta in je ne prirejata.

Sodelujoči

Nagradna igra poteka na območju Republike Slovenije. V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim in začasnim prebivališčem na ozemlju Republike Slovenije.
V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni podjetja PIMENT R d.o.o. , njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, otroci), druge osebe, ki neposredno
sodelujejo pri izvedbi nagradne igre in pravne
osebe. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjujejo, da poznajo Splošne pogoje sodelovanja in pravila nagradne igre ter Politiko zasebnosti PIMENT R d.o.o.,
ki jih je določil organizator, in le-te tudi sprejemajo. Žreb nagrajencev organizatorja je dokončen, zoper njega ni mogoča pritožba in ga ni potrebno utemeljiti.
Nagradna
igra potekajo v skladu s slovensko zakonodajo, splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre pa pričnejo veljati z dnem 10. 6.  2022 do preklica.

Način sodelovanja v nagradni igri

Za sodelovanje v nagradni igri morajo sodelujoči na spletni strani https://fudo.si/nagradna-igra/ izpolniti obrazec z osebnimi podatki (ime, priimek, naslov, email), ter se strinjati s Splošnimi pogoji sodelovanja in pravili nagradne igre. Posamezni sodelujoči lahko v nagradni igri sodelujejo enkrat in je upravičen le do ene nagrade. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoli medijskemu izvajalcu nagradne igre FUDO NAGRADNA IGRA: VEČERJA ZA DVA, da se njegov ime in priimek objavita na Facebook in/ali Instagram strani fudo.andyou. .

Čas trajanja nagradne igre, nagradni sklad in davčne obveznosti

Nagradna igra ima opredeljen čas trajanja igre in sicer od 15. 6. 2022 do 15. 7. 2022. Vrednost posamezne nagrade je opredeljena na spletni strani https://fudo.si/pogoji-nagradne-igre/ . Organizator si pridržuje pravico, da nagradno igro podaljša ali skrajša, kar bo objavil na Facebooku in/ali Instagramu. Nagrada ni prenosljiva in je ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug izdelek v denarni protivrednosti nagrade. Posamezna fizična oseba, ki jo organizator šteje kot sodelujočega, lahko prejme samo eno nagrado. Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini.

Določanje nagrajencev in pravica do podelitve nagrade

Udeleženci lahko v nagradni igri sodelujejo tako, da na spletni strani https://fudo.si/nagradna-igra/ izpolnili obrazec s svojimi osebnimi podatki, ter se strinjali s Splošnimi pogoji sodelovanja in pravili nagradne igre. Nagrajence se določi z žrebom. Žreb bo potekal 15. 7. 2022. Tako bo na dan žrebanja izžreban 1 nagrajenec, ki bo z objavo na Facebook-u in/ali Instagramu obveščen o nagradi. 
Žrebanje ne bo javno, rezultati žrebanja so dokončni. Žrebanje bo potekalo s pomočjo aplikacije Random.org, kjer bo na dan žreba izžrebana ena številka. Udeležencu pripada številka glede na čas vpisa, torej številko 1 bo imel udeleženec, ki se je prvi prijavil k sodelovanju v nagradni igri. Rezultati bodo objavljeni na Facebook spletni strani in fudo.si in/ali Instagram spletni strani fudo.andyou. Nagrada se podeli, razen če nagrajenci Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradnih iger ne izpolnjujejo ali delujejo v nasprotju le-teh, ne izpolnjujejo pogojev za prevzem nagrade. Prav tako se nagrada ne podeli in se sodelujoče iz nagradne igre izključi, če na kakršenkoli način širijo sovražni govor. V teh primerih je organizator nagradne igre v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti. Prav tako se nagrade ne podeli v kolikor nagrajenec ni polnoleten. Organizator z nagrado prosto razpolaga, žreb za to nagrado se ne ponovi. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Nagrajence o postopku izročitve nagrade izvajalec obvesti preko objave na Facebook Fudo.andyou  in/ali Instagram fudo.andyou, ter nagrado prevzame z rezervacijo in identifikacijo z osebnim dokumentom na Poštni ulici 1, 2000 Maribor.  Če nagrajenec nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Izključitev odgovornosti

Organizator in izvajalec ne odgovarjata za:

  • nedelovanje nagradne igre, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih

partnerjev,

  • nedelovanje oziroma tehnične motnje, ki bi lahko začasno motile uporabo

storitve spletne strani, Facebooka in Instagrama,

  • izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno

motile uporabo,

  • nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave

sodelujočega,

  • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni

igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,

  • sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,
  • spore glede lastništva izžrebanih nagrad,
  • kakršne koli posledice ob prevzemu in koriščenju nagrade.

Varstvo osebnih podatkov

Organizator nagradne igre ima ob podelitvi nagrade pravico do objave osebnih podatkov nagrajenca v promocijske in tržne namene. S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinjajo, da organizator njihove podatke, skladno z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, shrani v bazi podatkov in jih uporablja za namene obveščanja o nagradni igri ter za druge marketinške in tržne namene. Organizator bo imel pravico uporabljati te podatke do preklica. Svoj preklic lahko sodelujoči kadarkoli pošljejo na hello@fudo.si s pripisom zadeve »Zahteva za preklic uporabe osebnih podatkov«. V primeru prejema preklica bo organizator podatke takšnega sodelujočega izbrisal iz svoje baze. Vsi podatki sodelujočih se zbirajo na sedežu organizatorja, Cesta v Rošpoh 22, 235 Kamnica,  v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. Upravljavec osebnih podatkov je organizator nagradne igre, ki osebne podatke sodelujočih obdeluje v času trajanja nagradne igre za namene izvedbe nagradne igre in podeljevanja nagrad, ter v marketinške namene (e-obveščanje) v skladu s temi splošnimi pogoji. Posredovanje osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre je prostovoljno. Če posameznik svojih podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za izvedbo te igre, ne želi posredovati, v njej ne bo mogel sodelovati. Sodelujoči in nagrajenci imajo vedno pravico, da od upravljavca zahtevajo dostop do in popravek osebnih podatkov, posredovanih v nagradni igri ter v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave. Sodelujoči imajo poleg tega tudi pravico do ugovora, ki šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri, in v tem primeru tudi pravico do izbrisa teh osebnih podatkov. Nagrajenci, katerih osebne podatke upravljavec za izpolnjevanje svojih  davčnih obveznosti hrani še 10 let od zaključka nagradne igre, obdelavi podatkov ne morejo ugovarjati, lahko pa zahtevajo prenosljivost podatkov. Facebook oziroma Instagram sta samostojna upravljavca osebnih podatkov v okviru lastnih splošnih pogojev in politike zasebnosti, ki jih uporabnik sprejme, ko ustvari svoj Facebook oziroma Instagram račun. Upravljavec nima vpliva na obdelavo podatkov, ki jo v zvezi z uporabniškimi računi izvajata Facebook oziroma Instagram.

Ostale določbe

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradnih iger. Ob vsaki spremembi Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradnih iger organizator veljavne objavi na spletni strani: https://fudo.si. Če sodelujoči po objavi sprememb Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradnih iger ne prekliče sodelovanja v nagradni igri, se šteje, da spremembo sprejema in se z njo strinja. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. Morebitne spore iz naslova izvedbe nagradne igre rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

Kontakt

Za informacije se lahko obrnete na nas preko elektronskega naslova: hello@fudo.si